Oversigt over udvalg og udvalgs medlemmer

Dagsordens udvalg
Ellen, Erik, Jonas

Gudstjenesteudvalg
Præsterne, Ann Roiy Delman, Berith Bang-Møller, Majbritt Christensen, Merete Nygaard, og Pia Petterson

Kommunikationsudvalg
Erik Nielsen, Jonas Dean Weisenberg, Mikkel Burchardt, og Pia Petterson

Aktivitetsudvalg
Erik Nielsen, Kirsten Bendtsen, Inger Pedersen, Jonas Dean Weisenberg, Tine Gramm Petersen, Mikkel Burchardt og Pia Petterson

Kirke/kirkegårdsudvalg (er valgt for en 4-årig pediode)
Berith Bang-Møller, Erik Nielsen (formand), Jonas Dean Weisenberg, og Knud Ove Jespersen

GPDR udvalg
Jonas Dean Weisenberg, Mikkel Burchardt

Valgudvalg
Erik Nielsen (formand), Ellen Merete Andersen, Berit Ravnø Thingholm Lambertsen

Repræsentant for Tværkulturelle samarbejde i Odense - Kirsten Bendtsen
Indsamlingsleder for Folkekirkens Nødhjælp - Mette Winther
Repræsentant for Skole- Kirke tjenesterne - Tine Gramm Petersen
Sekretær for menighedsrådet - Jytte Gudmundsson