Kirkerne

Allesø Kirke blev bygget omkring 1450 i gotisk stil og senere ombygget under tilføjelse af tårn og våbenhus, ligeledes i gotisk stil. Inde i kirken er der sengotiske krydshvælv og et kalkmaleri fra omkring 1500, som blev afdækket i 1984 sammen med nogle andre udsmykninger af kirken. Kong Christian 7. og Dronning Caroline Mathildes dobbeltmonogram er sandsynligvis fra omkring 1766.

Næsbyhoved Broby Kirke nævnes i 1300-tallets første halvdel, da en fru Margareta skænkede den gaver.1 1389 indløste dronning Margrete I det pant, Benedict von Ahlefeldt havde i landsbyen.