... en kær skal begraves

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.

Kirkekontoret skal have besked om dødsfaldet, og ønsker I at en præst skal medvirke, skal I også kontakte en af præsterne.

I kan selv henvende jer men mange vælger at kontakte en bedemand. Bedemanden kan være behjælpelig med kiste, ilægning i kisten, blomster og kørsel af kisten. Bedemanden kan ligeledes, på pårørendes vegne, indsende dødsanmeldelse til afdødes bopælssogn, dette skal ske straks efter dødsfaldet.

I det tilfælde, hvor en bedemand ikke skal udfærdige anmeldelsen, er det pårørendes ansvar, at anmelde dødsfaldet til afdødes bopælssogn straks efter dødsfaldet. Dette gøres digitalt på www.borger.dk

Har I ikke NEM ID eller adgang til www.borger.dk kontakt da kirkekontoret.  

Skal afdøde begraves på Allesø eller Næsbyhoved broby kirkegård eller urnenedsættes på en af kirkegårdene, vil kirkekontoret også sørge for kontakt til graveren.

Er afdøde ikke medlem af folkekirken, vil det være muligt at holde en mindestund i kirken. Kontakt præsten herom.

I kan læse mere om begravelse og bisættelse på www.Folkekirken.dk