Månedens salme for juni

I juni måned er den faste salme ved gudstjenesterne salmen "Herre vi tror at i alt hvad du skabte" - en katekismussalme over trosbekendelsen med tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen og melodi af Willy Egmose.

Salmen synges af børnekor i denne optagelse.

Lisbeth Smedegaard Andersen (f. 1934) er uhyre produktiv både som forfatter og salmedigter. Hun er den nulevende salmedigter, der er mest talstærkt repræsenteret i den autoriserede salmebog, når man fraregner oversættelser fra andre sprog. Hun blev præst som 44-årig og tog sidenhen bifagseksamen i kunsthistorie. Hendes mange bøger bevæger sig ofte inden for dette felt og behandler emner som moderne dansk kirkekunst og Maria-skikkelsen i kirkekunsten. Lisbeth Smedegaard Andersen var i en årrække præst i Risskov ved Århus og kom senere til Holmens kirke i København. Hun gik på pension i 1996 for at hellige sig sin forfattervirksomhed.

Willy Egmose (f. 1944), der er født blind, har efter at have taget Kirkemusikalsk Diplomeksamen i mere end en menneskealder - fra 1968 til 2014 - været organist ved Skjern Kirke. Sideløbende har han dyrket jazzmusikken, blandt andet i Willy Egmose Trio og ungdomskoret Willys Jeep.

Han har kombineret sine to musikalske løbebaner i den lange række af melodier, som han gennem de seneste fire årtier har komponeret til nye (og ældre) salmetekster. Han har således været banebrydende inden for brugen af den såkaldt rytmiske musik i kirken og grundlagt en tradition, som flere yngre komponister har været med til at videreføre.

1. Herre vi tror at i alt hvad du skabte:
mennesket formet af ler og af jord
vækster og smådyr og sangfuglehjerter
taler din ånd som et levende ord:
Vågn op du som sover
stå op fra de døde
og Kristus vil lyse for dig.

2. Kristus er lyset der født af Maria
kæmped mod mørket for menneskers sag
døde på korset men påskedagsmorgen
lød det igen som på skabelsens dag:
Vågn op du som sover
stå op fra de døde
og Kristus vil lyse for dig.

3. Han som er sandhed og vejen til livet
møder os her hvor vi bæres til dåb
gir os sin Helligånd, mod til at leve
genfødt af Gud til et levende håb:
Vågn op du som sover
stå op fra de døde
og Kristus vil lyse for dig.

4. Kredsende tanker og rifter i sindet
tit kom jeg knuget og træt til hans bord
mod til at elske og mod til at fejle
får jeg igen når jeg hører hans ord:
Vågn op du som sover
stå op fra de døde
og Kristus vil lyse for dig.

5. Vi er hans folk og hans kirke i tiden
fælles om ham og hans kærlighedsbud
menneskehåbet i helligåndshjerter
ordet der lyder når tid rinder ud:
Vågn op du som sover
stå op fra de døde
og Kristus vil lyse for dig.

Lisbeth Smedegaard Andersen, 2015
Melodi: Willy Egmose

© Lisbeth Smedegaard Andersen og Salmedatabasen / salmer.dk