MENIGHEDSRÅDET FOR ALLESØ OG NÆSBYHOVED-BROBY SOGNE

Menighedsrådets konstituering gældende fra 1. søndag i advent 2022

Formand for menighedsrådet
Erik Nielsen
Stavadgyden 207
Næsbyhoved-Broby
5270 Odense Nformand@naesbyhovedbrobykirke.dk
Tlf. 20 45 83 21
Send sikker mail til menighedsrådet KLIK HER
(brug NEM-id til at sende post med personfølsomme oplysninger)
Næstformand for menighedsrådet
Ellen Merete Andersen
Fredskovvej 38
Allesø
5270 Odense N
Kirkeværge (Allesø Kirke)
Kirsten Bendtsen
Fredskovvej 130
Allesø
5270 Odense N
Tlf. 61 34 94 22
kirsten.bendtsen(at)hotmail.com
Kasserer
Erling Andreas Andersen
Ålemarksgyden 150
Skovs Højrup
5270 Odense N

Berit Ravnø Thingholm Lambertsen
Allesøvej 2
Allesø
5270 Odense N
Berit.lambertsen ( ) hotmail.com

Merete Nygaard
Fredskovvej 65
Allesø
5270 Odense N
merete.nygaard(at)gmail.com
Kirkeværge (Næsbyhoved-Broby Kirke)
Maibritt Christensen
Søballevej 73
Næsbyhoved-Broby
5270 Odense N
solbakken14(at)post.tele.dk

Maria Pia Pettersson
Beldringevej 105
Allesø
5270 Odense N

Wendelmot E A van der Meiden Rasmussen
Viemosevej 10
Næsbyhoved-Broby
5270 Odense N

Ann Roiy Delman
Kirsebærvænget 10
Næsbyhoved-Broby
5270 Odense N

Knud Ove Jespersen
Vimmelsbækvej 5
Kirkendrup
5270 Odense N

Berith Merethe Bang-Møller
Kirkendruptoften 25
Kirkendrup
5270 Odense N

Inger Pedersen
Valkendrupsgyden 47
Næsbyhoved-Broby
5270 Odense N
Sognepræst (kirkebogsfører)
Tine Gramm Petersen
Løvstikkevej 2
Kirkendrup
5270 Odense N
Tlf.
Mail: tgp ( ) km.dk

Sognepræst, Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Jonas Dean Weisenberg
Søskrænten 14
Slukefter
5210 Odense NV

jbw@km.dk
 Tlf.
Kontaktperson@naesbyhovedbrobykirke.dk