... vi skal giftes

Kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt ligesom vielse på et rådhus. Mindst én af Jer skal være medlem af folkekirken.

Ønsker I at blive gift i Allesø eller Næsbyhoved Broby kirke, så kan I kontakte enten kirkekontoret eller en af præsterne for at aftale den dato, hvor vielsen skal finde sted. Det kan også være en mulighed at blive viet uden for kirkerummet, men nogle særlige krav skal være opfyldt.

Et par måneder før vielsen kan I kontakte kirkekontoret og få at vide hvem der er præst ved vielsen. Derefter skal I kontakte præsten for en samtale.

Ca. 1 - 2 måneder før vielsen skal I kontakte præsten og aftale et møde. Her vil I snakke lidt om, hvorfor I gerne vil giftes, hvem I er og hvordan selve den kirkelige handling foregår. I skal måske snakke om, hvilke salmer, I gerne vil have, der skal synges. Hvilken musik I vil gå ind til m.m. I kan blive inspirereret til jeres salmevalg her

Og så er det en god ide, at gå ind på www.Folkekirken.dk hvor I kan læse meget mere om den kirkelige vielse.

Prøvelsesattest
Brudeparret skal via www.borger.dk udfylde en blanket "Ægteskabsbetingelser". Kommunen behandler denne og fremsender herefter en Prøvelsesattest til brudeparrets e-boks. Det er Prøvelsesattesten, som danner grundlag for at vielsen kan finde sted. Prøvelsesattesten må max være 4 måneder gammel på vielsesdatoen. Prøvelsesattesten skal videresendes eller afleveres til kirkekontoret, så hurtigt som muligt. Den kan fremsendes via sikker mail (og her skal indsættes link til sikker mail)

Velsignelse
Er I gift på rådhuset, kan I senere får Jeres bryllup velsignet i kirken. Der er ingen tidsgrænse. Det er som ved vielse en betingelse, at én af Jer er medlem af folkekirken.

I kan kontakte kordegnen og aftale nærmere.

Ønsker I at ændre navn i forbindelse med vielsen, skal dette gøres via www.borger.dk