... vi lige har fået barn

Et barn skal registreres senest 14 hverdage efter fødslen. Ved fødsel på hospital sørger jordemoderen for personnummer og registrering.

 

I det tilfælde, hvor en jordemoder ikke har været tilstede ved fødslen, skal forældrene selv, inden 14 dage efter barnets fødsel, anmelde fødslen. Det gøres digitalt på www.borger.dk

Ønskes en fødselsattest for barnet udstedt kan denne bestilles digitalt på www.borger.dk eller ved kontakt til det lokale kirkekontor.

Faderskabet for jeres barn afgøres ved fødslen, hvis I forældre er gift.

I det tilfælde, hvor I forældre ikke er gift, afgøres faderskabet ved en omsorgs- og ansvarserklæring. Omsorgs- og ansvarserklæringen giver fælles forældremyndighed over barnet og udfyldes af begge forældre digitalt på www.borger.dk senest 14 dage efter barnets fødsel.

Personregisterføreren har lovhjemmel til at registrere en indsendt omsorgs- og ansvarserklæring, hvis den er modtaget inden barnets 14. levedag. Er der ikke modtaget en omsorgs- og ansvarserklæring inden for denne tidsfrist, afgøres faderskabet i Familieretshuset, og I vil modtage yderligere information fra Familieretshuset. 

Har I ikke NEM ID eller adgang til www.borger.dk kontakt da kirkekontoret