Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Brev fra Sanne og Marie om konfirmation 2022

Kære kommende konfirmander og konfirmandforældre!

Med dette brev vil vi gerne forsøge at give jer al den nødvendige information om tilmelding til konfirmation i 7. klasse. Det sker fordi, det allerede nu er muligt at tilmelde sig via vores elektroniske system. Og det vil vi meget gerne have, at I gør. For så snart det sker, er det muligt at kommunikere lettere med jer og vi får hurtigere et overblik over de kommende konfirmander. I det følgende kan I læse alt om, hvordan man gør.

Valg af konfirmationsdato

Der er frit valg mellem de to konfirmationsdatoer. De er altid Store Bededag og dagen efter. Altså fredag og lørdag i den samme weekend. Først når præsten har fået svar fra alle forældre med ønske om konfirmationsdato, kan vedkommende give besked om klokkeslæt for konfirmationen/konfirmationerne på dagen.

Oftest vil det være enten én konfirmation kl. 10.00 eller to på samme dag kl. 9.30 og 11.00, men andre tider kan også forekomme. Det kommer an på, hvor mange konfirmander, der har valgt at blive konfirmeret den pågældende dag. En konfirmations-gudstjeneste tager ca. 1 time. Derudover skal tillægges tid til fotografering enten før eller efter gudstjenesten.

Valg af konfirmationskirke og forberedelsessted

Som udgangspunkt bliver en elev fra Kroggårdsskolens 7. årgang konfirmeret i det sogn, han eller hun bor i. I kan se, hvilket sogn I bor i på: www.sogn.dk under ”Find dit sogn”.

Ønsker man konfirmation i én af de andre kirker, er det også en mulighed. Man tilmelder blot sit barn i den kirke, som man ønsker konfirmationen skal foregå i.

Bor man i et helt andet sogn, vælger man frit mellem Næsby, Næsbyhoved-Broby eller Allesø kirker.

Når man har valgt kirke, skal eleven også følge konfirmationsforberedelsen der. Man kan ikke lave sit valg om senere i forløbet.

Tilmelding til konfirmationsforberedelse:

Tilmelding til konfirmandforberedelsen skal ske med NemID via linket:
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding 

Ønsker I konfirmation i Allesø Kirke eller Næsbyhoved-Broby Kirke:
Find link til tilmelding på: www.naesbyhovedbroby.dk

Ønsker I konfirmation i Næsby Kirke:
Find link til tilmelding på: www.naesbysogn.dk i ”Livets begivenheder” under konfirmation.

I tilmeldingen skrives først af den ene forælder:

  • Navn på konfirmanden, dennes mobilnummer og evt. mailadresse.
  • Navne, adresser, mobilnumre og mailadresser på begge forældremyndighedsindehavere.

VIGTIGT: Begge forældre skal godkende

Det er meget vigtigt at være opmærksom på, at den forælder, der opretter tilmeldingen skal skrive den anden forælders mailadresse på. Derved bliver der sendt en mail til den anden forælder med et link, hvorefter han eller hun skal gå ind og godkende barnets tilmelding med NemID. Før det er gjort er barnet ikke tilmeldt.

(N.B: Der har været problemer med mails, der er gået i spamfilteret.)

Det sker, fordi det ikke er tilladt at konfirmere et barn, hvis ikke begge forældre er enige og har skrevet under på, at de ønsker barnet konfirmeret. Har man eneforældremyndighed er dette selvfølgelig ikke tilfældet og det er kun nødvendigt med én forælders tilmelding. 

Alle skal tilmeldes - også dem, som kun vil følge forberedelsen/er i tvivl om konfirmation:

Man skal også tilmelde sit barn, hvis det kun ønsker at følge forberedelsen, men ikke vil konfirmeres eller er i tvivl om det vil konfirmeres, da vi ellers ikke kan kommunikere med jer under forløbet. Tilmeldingen er altså ikke bindende i forhold til konfirmationen.

Kvittering på tilmelding:

Når barnet er tilmeldt, modtager man besked med endelig bekræftelse herpå via mail.

Valg af kirke, sognepræst, konfirmationsdato og tilladelse til fotografering: 

Når I modtager bekræftelse på tilmelding, skal I med NemID gå ind på Folkekirkens  kommunikationssystem: https://konfirmand.kirkenettet.dk 

Her skal I registrere:

  • Valg af kirke (Vær opmærksom på, at der også ligger en Næsby Kirke på Sjælland)
  • Valg af sognepræst
  • Valg af konfirmationsdato
  • Ja eller nej til tilladelse af offentliggørelse af foto af konfirmanden.

       (Ved nej kan konfirmanden ikke deltage på fællesfotoet på konfirmationsdagen)

Kommunikation:

Når alt dette er på plads, kan præsten hurtigt og let kan sende mails og/eller sms’er til både forældre og børn med relevant information f.eks. aflysninger eller ændringer af forberedelsen etc.

Desuden kan forældre sende beskeder sikkert til barnets præst og modtage anden information om konfirmationsforberedelsen.

OBS: Vi beder meget indgående om at al kommunikation angående konfirmationen og forberedelsen går direkte mellem præst/kirkekontor og konfirmander/forældre. Ikke via skolen, som oftest ikke har svar på spørgsmålene alligevel.

Næsby Kirke Sognepræst Marie Holm Bogensevej 94, 5270 Odense NMail: mah@km.dkMobil: 21 47 45 50 Træffes hver dag undtagen mandagKordegn Rikke A. LyngeKirkekontoret, Bogensevej 92, 5270 Odense NMail: ral@km.dkTlf.: 66 18 01 78Hjemmeside: www.naesbysogn.dk Allesø og Næsbyhoved-Broby KirkerSognepræst Sanne S. Johansen Løvstikkevej 5, 5270 Odense NMail: ssjo@km.dk Mobil: 65 97 80 92Træffes hver dag undtagen fredagKordegn Karin Holst RavnholtKirkekontoret, Chr. Lehns Vænge 5, 5270 Odense NMail: khr@km.dk Tlf.: 65978055 #3Hjemmeside: www.naesbyhovedbroby.dk Kontaktoplysninger på præster og kirkekontorer:

Hvad sker der så?

Opstartsgudstjeneste

Efter sommerferien afholdes konfirmandopstartsgudstjeneste med efterfølgende forældremøde søndag den 12. september. Mere herom senere.

Forberedelsen

Herefter begynder forberedelsen for konfirmanderne. Det drejer sig om 9 eftermiddage efter skoletid og 1 hel dag i efteråret 2021 og 9 eftermiddage efter skoletid og 1 hel dag i foråret 2022. Mere herom senere.

Tak for nu, spørg endelig og vi ses!

Vi håber, at I har fået svar på rigtigt mange spørgsmål og har mod på tilmelding allerede nu.

Har I spørgsmål, så kontakt os endelig. Vi glæder os til at se de nye hold konfirmander!

Mange venlige hilsner fra

Sanne og Marie